Velkommen til barneidretten

Barneidretten skal være et lavterskeltilbud der barna får prøve ut forskjellige former for idrett og lek. I løpet av året er vi gjerne innom forskjellige aktiviteter som fotball, håndball, innebandy, kanonball, friidrett – og selvfølgelig masse lek og moro! 

Barneidretten hører med under Greipstad Idrettslag, men er fullt og helt driftet av engasjerte foreldre.
Vi er derfor helt avhengig av at det er nok foreldre fra hvert årskull som stiller opp som trenere og hjelpere. Er det ikke nok som stiller, blir det ikke barneidrett for den aktuelle gruppa.
NB! Man trenger ikke ha drevet med idrett eller ha trenererfaring, bare ha mulighet til å skape moro for barna en times tid.
 


Kontaktperson:
Randi Vethe Virak
Tlf: 951 95 079
randi.vethe.virak@gmail.com


Publisert: 24.09.2018 00:00
Endret: 10.09.2023 19:37