Praktisk informasjon

Her finner du mer informasjon om hvordan melde inn en skade , foreldrekontaktenes oppgaver, utleie av kafe og lisens & forsikring.


Publisert: 24.09.2018 00:00
Endret: 21.10.2019 00:14

Fair play kontrakt

Denne kontrakten gjelder for alle håndballspillere.
Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Foreldrekontaktenes oppgaver

Hvert lag skal ha minimum en foreldrekontakt. Klubbens foreldrekontakter er den ekstra spilleren som alle lag trenger for å få et godt lag. Greipstads...

Håndbok for Greipstad håndball

Denne håndboka er et oppslagsverk med informasjon om oppgaver og forventninger for trenere, foreldrekontakter, foreldre/foresatte og spillere på laget.

Lisens og forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år

Utleie av kafe

Skal du ha spillermøte eller en hyggelig samling må du sjekke om kafeen er ledig.

Vaffelrøre "Greipstad røra"

Fra tid til annen vil håndballen be deg som foreldre eller spiller bidra til ulike dugnad. Det å kunne bidra med vaffelrøre og vaffelsteking er en viktig og fin...

Meld skade

Meld skade

Har du lisens, er du også forsikret i Gjensidige.

Gjensidige Idrettsforsikring, telefon 98 70 11 15.

Skade skal fortsatt meldes elektronisk på www.gjensidige.no/handballforsikringene.

Er du under 18 år må skademelding fylles ut av foresatte. Husk at den som melder skaden må ha BankID brikke eller BankID på mobil. 

Meld skade