For foreldrekontakten

En viktig støttespiller

Foreldrekontaktrollen har en svært viktig rolle i arbeidet med å bygge gode relasjoner og et godt miljø i lagene. Du er en del av lagets ledelse, og er bindeleddet mellom foreldre, laget, treneren og styret. .

Det kan veldig gjerne være flere foreldrekontakter på hvert lag, men klubben krever at det er minst 1.  

Foreldrekontaktens oppgaver:

  • Fungerer som et bindeledd mellom trenere og foreldre
  • Bistå trenere med praktiske oppgaver
  • Formidle informasjon fra klubben til laget, internt i laget og fra laget til styret.
  • Lage spillerliste med kontaktopplysninger
  • Oppdatere spillerlister og melde eventuelle endringer inn til styret
  • Er ansvarlig for å fordele oppgaver til foreldregruppen ved arrangementer i GIL fotball sin regi samt ansvar for praktiske oppgaver ved cuper utenbys (overnatting, transport m.m.)
  • Påmelding til cup
  • Ta initiativ til dugnader for å skaffe inntekter til laget
  • Styre lagets inntjente midler i samarbeid med styrets kasserer
  • Skal sammen med trener avholde foreldremøter 1 til 2 ganger i året

For sesongen 2021 er det styremedlem Stine Sandnes Henriksen som er foreldrekontaktenes representant i styret. 


Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 07.04.2021 14:41