Fotografering og film av medlemmer

I klubben har vi retninglinjer for fotografering og film av våre medlemmer, og for publisering av dette. 

Disse håper vi skal bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i klubben. 

Medlemmer under 15 år må samtykke, og det er i den forbindelse utarbeidet et skjema som må signeres. 

Retningslinjer

Publisert: 30.03.2023 00:00
Endret: 30.03.2023 09:09