Si ifra!

Det skal oppleves trygt å spille fotball i Greipstad!
Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig, og om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd kan du kanskje spør om hjelp fra en du stoler på? 

Det er mange måter å si ifra på:

  • Fortelle det til noen du stoler på, for eksempel en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i fotballen, Renate Stensland, på mobil 40038480 eller leder i gruppa du trener med. 
  • Sende en e-post til leder av fotballen på greipstadfotball@outlook.com
  • Kontate politiet på telefon 02800, be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep.
  • Kontakte helsesøster på skolen 
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111) www.116111.no

Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få en slutt på det. Det er også viktig at du sier i fra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre dette mot andre personer. 

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen sin oppgave å håndtere varselet. 
Vi vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer.
Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

 

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

  • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
  • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
  • Si i fra til ledelsen i idrettslaget
  • Alle har etter loven (Straffelova §196) plikt til å melde i fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep. 

Publisert: 08.04.2021 00:00
Endret: 13.05.2022 11:58