1soccer-490669_1920

Greipstad Fotball

En klubb å være stolt av!

Greipstad fotball er en undergruppe av Greipstad idrettslag som ble stiftet 1916. Vi holder til på Hortemo, der vi spiller de fleste av våre kamper og har klubbhuset vårt.

Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et sted der alle kan finne tilhørighet. Det ansvaret ønsker klubben å ta gjennom å fremme verdiene
åpenhet, engasjement, stolthet, trygghet og Fair play. 

Klubben organiseres ved frivillig innsats. 

 

Klubben er helt avhengig av støtten vi hvert år får fra våre sponsorer - uten disse ingen aktivitet. 
Vi oppfordrer derfor sterkt medlemmer å alltid bruke bedriftene som støtter oss!