paper-3213924_1920

Styrets medlemmer

Styret består denne sesongen av 9 styremedlemmer.

Innspill til saker må sendes til greipstadfotball@outlook.com senest en uke før styremøte. 
Styremøtene avholdes første mandag i oddetallsuker hver mnd


Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 06.03.2024 19:37

Jeanette Engmark

Foreldrekontaktansvarlig og dugnadsansvarlig

Roger Haugli

Medlemsansvarlig og hjemmeside
97104481