paper-3213924_1920

Styrets medlemmer

Styret består denne sesongen av 8 styremedlemmer.

Innspill til saker må sendes til greipstadfotball@outlook.com senest en uke før styremøte. 
Dato for når styremøtene avholdes finnes i årshjulet.