paper-3213924_1920

Styrets medlemmer

Styret består denne sesongen av 8 styremedlemmer.

Innspill til saker må sendes til greipstadfotball@outlook.com senest en uke før styremøte. 
Dato for når styremøtene avholdes finnes i årshjulet. 


Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 07.04.2021 13:09

Sondre Olsen

Dommeransvarlig

Marielle Hageland

Foreldrekontakt ansvarlig, dugnadsansvarlig

Roger Haugli

Medlemsansvarlig og hjemmeside
97104481