minidrett

Min idrett

Alle medlemmer må være registrert på minidrett.no, som er idrettens medlemsdatabase.

Det er ut fra medlemsoversikten på minidrett at klubben sender ut medlemsavgift og treningskontingent. Pass på at du og dine er registrert med korrekt mailadresse. 

Fullstendig brukerveiledning finnes hos Idrettsforbudet: 

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Medlemskap

Greipstad har laget en enkel veileder som forklarer deg steg for steg hvordan du skal registrere deg og dine barn. 

Registrering minidrett - enkel forklaring

Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 08.04.2021 10:52