21_nff_fairplay_banner_fotball_no_desktop_1160x212-(2)

Fair Play

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens verdier.

Fair Play er mer enn opptelling av gule og røde kort etter endt sesong.

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Som foresatt, publikum, spiller, trener og leder har vi alle et ansvar. 

Som spiller håndhilser vi før og etter kamp - et uttrykk for gjensidig respekt. 

Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser.

Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. 

Er du tilskuer på kamp? Ta ansvaret og tenk over følgende:

  • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
  • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
  • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
  • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente

I Greipstad fotball ønsker vi at våre fotballspillere under 18 år signerer en Fair-play kontakt. Vi tror dette er med å sette riktig fokus og at det bidrer til at vi som klubb jobber kontinuerlig med bevisstgjøring av hvor viktig det er med Fair play. 

Visste du at Greipstad Fotball ble kåret til årets Fair-play klubb på Agder i 2015?

Fair-play kontrakt

Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 30.03.2023 08:43