Styremedlemmer

Kontaktinformasjon til styret 2024-25


Publisert: 16.10.2019 00:00
Endret: 20.04.2024 18:40

Kenneth Tønnesland

Styremedlem marked
Nymoen 7, 4645 Nodeland
48 23 77 10

Hvem gjør hva

Leder

 • Kontaktperson til Norges håndballforbund (NHF), Region SørVest 
 • Kontaktperson til Kristiansand kommune.
 • Ansvarlig for gruppas utvalg og deres arbeid.
 • Ansvarlig for alle personal saker
 • Ansvarlig for Politiattester
 • Påmelding av lag og omberamminger
 • Spilleovergang, idrettsskader og lisens
 • Delta på møter med hovedstyre i Greipstad IL

Spill og registrering:

 • Ansvarlig for trenermøter
 • Innkjøp av sportsutstyr, tape, is og klister
 • Drakter og reserverdrakter til lagene.
 • Bidra med å skaffe trenere til lagene, herunder også aktivitetsserien (alt er frivillig og foreldrebasert)
 • Sette opp fordeling av treningstider i Nodelandshallen
 • Motivere trenere til å ta kurs

Spill og trening

 • Ansvarlig for lagledermøter
 • Innkjøp av sportsutstyr, tape, is og klister
 • Drakter til lagene + reservedrakter
 • Jobbe med å skaffe trenere til lagene, herunder også aktivitetsserien (alt er basert på frivillighet og foreldre)
 • Sette opp treningstider i Nodelandshallen
 • Motivere trenere til å ta trenerkurs 

Organisasjonen

 • Innkjøp av kioskvarer
 • Ansvar for alle arrangementer
 • Fordele lagenes ansvar i kiosk og sekretariat
 • Oversikt / organisering av all dugnad
 • Oversikt over lagenes foreldrekontakter
 • Organisere håndballgruppen sin fellesturnering

Kasserer

 • Ansvar for utbetaling av regninger
 • Oversikt over inntekter ifm. klubbens dugnader.
 • Levere månedlige regnskap til styret
 • Levere regnskap til revisor ved årsavsluttning

Marked

 • Sponsorer i hallen
 • All draktreklame
 • Reparasjon / vedlikehold av håndballens utstyr
 • Delta i markedsutvalget sammen med fotballen

Sekretær

 • Skrive og sende ut referat fra klubbens styremøter
 • Lage alle søknader fra styre.

Varamedlem

 • Sørge for at Strategiplanen er aktiv
 • Er disponibel i de andre undergruppene og skal være behjelpelig med konkrete arbeidsoppgaver
 • Organisere sosiale tiltak

Dommerkontakt

 • Skaffe og sette opp dommere til aktivitetsserien
 • Være behjelplig med å skaffe dommerer ved omberammede kamper.