Politiattest

Alle trenere, foreldrekontakter og medlemmer med verv i klubben som er over 15 år, skal fremvise politiattest uten anmerkninger.

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer - og fremvisning av gyldig politiattest er et viktig hjelpemiddel på veien. 

Se mer informasjon hos Idrettsforbundet www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest

I Greipstad fotball er styrets leder ansvarlig for politiattestene. 

Bekreftelse fra klubben som må legges med søknaden

Publisert: 17.02.2021 00:00
Endret: 13.01.2022 10:44