greipstad-il-logo-gjennomsiktig

Delårsmøte i Greipstad håndball

Torsdag 9. mars kl. 19.00 i kaféen i Nodelandshallen.

Er det noen som kjenner at de har lyst til å bidra for medlemmene våre de 2 neste årene, eller som kjenner noen som har lyst?

Å være en del av det frivillige arbeidet i en klubb er en givende og spennende oppgave.

Vi vil presisere at det for flere av vervene ikke er nødvendig å kunne noe om håndball.

Enhver klubb må ha et styre. Derfor er vi avhengig av at foresatte eller andre bidrar i dette arbeidet.

Det blir vanlige årsmøte saker.

Styremedlemmer som er på valg og som ønsker avløsning er:

Spill og registrering:

 • Registrering av spillere, ledere og dommere
 • Oppdatere Min Idrett
 • Ansvar for idrettsregistreringen

Marked:

 • Sponsorer i hallen
 • All draktreklame
 • Reparasjon / vedlikehold av håndballens utstyr
 • Delta i markedsutvalget sammen med fotballen

Dommerkontakt:

 • Skaffe og sette opp dommere til aktivitetserien
 • Være behjelpelig med å skaffe dommere ved omberammede kamper

Varamedlem:

 • Sørge for at strategiplanen er aktiv
 • Er disponibel i de andre undergruppene og skal være behjelpelig med konkrete arbeidsoppgaver
 • Organisere sosiale tiltak

Håper mange av medlemmene har mulighet til å komme på årsmøte.  Her kan du være med å påvirke din håndball hverdag!

Er du medlem i Greipstad Idrettslag og har forslag som du ønsker å ta opp i årsmøte sendes det til styret senest to uker før årsmøte.

Her er link til et skjema som kan benyttes.  Forslag til årsmøte 2023 sendes til sekretær Iril Berge Hansen

V E L K O M M E N!


Publisert: 28.01.2023 00:00
Endret: 31.01.2023 17:54