CroppedImage

Medlemskontingent

Har du meldt deg inn i løpet av 2022 via MinIdrett, automatisk betalt ved innmelding OG allikevel mottar faktura - da vil vi gjerne høre fra deg

Skulle du få en slik faktura ved vår fellesutsendelse men allerede har betalt ved innmelding (via minidrett.no), ta da kontakt med kasserer i Greipstad IL Odd Kjær e-post: oddth@online.no og feilen vil bli rettet.

Litt om kontingenten:
Greipstad IL vil i disse dager sende ut medlemskontingenten for 2022 på kr. 300,- til alle medlemmer. Dette er kontingenten for å være medlem i idrettslaget, og må
betales i tillegg til treningsavgifter for håndball og fotball.

Vi beklager bryet!


Publisert: 06.11.2022 00:00
Endret: 29.01.2023 15:31