Strategiplan 2016 - 2020

Strategi- og handlingsplan for Greipstad håndballgruppe

Om planen

Dette er en plan som skal sikre framgang for håndballgruppa i Greipstad og bygger videre med utgangspunkt i Strategiplan 2012-2014.
Dette dokumentet er revidert for perioden 2016-2020.

 • Planen starter med en visjon om hva vi ønsker at håndballgruppa skal være. Dette er vår ledetråd fremover.
 • ​Deretter har vi satt opp momentene i vår overordnede målsetting, og vår profil utad. Dette viser hva vi skal stå for og hva vi skal kjennetegnes ved av andre.
 • Vår overordnete målsetting konkretiseres i strategiske mål for perioden, slik at arbeidet med å muliggjøre oppfyllelsen av vår visjon blir tydeligere. Målene er formulert som hovedmål og målsettinger/ handlinger.
 • Det vil alltid kunne være en fare for at vi ikke når våre mål. Gjennom året kan det skje flere uforutsette ting som setter vårt arbeid på prøve. Men noen forhold vil være mer kritiske for oss enn andre. Disse kritiske faktorene er også ført opp i planen.   

 

1. Vår visjon

“Gode Resultater gjennom lek og spill”
Vår visjon er spennende og krevende, med et ambisiøst og tydelig fremtidsperspektiv.

Den forutsetter et godt og planmessig arbeid på flere områder. Med bakgrunn i en god organisasjon og en robust økonomi skal vi legge forholdene til rette for at alle skal få oppleve håndball på en positiv og sportslig måte. Vi skal legge til rette for aktiviteter som kombinerer positiv sportslig utvikling med gode sosiale og felles kulturelle tiltak.

Greipstad håndball skal bidra til et trygd oppvekstmiljø og en positiv bygdekultur for både barn, unge og voksne. Vi skal være et inkluderende miljø som bidrar til å skape tilhørighet, identitet og fellesskap på tvers av aldersgruppene.

 

2. Sportslig hovedmål 

Håndballgruppa skal drive positiv sportslig utvikling for alle som er glad i å spille håndball. Klubben skal ha fokus på breddehåndball og på den måten sørge for spill i de høyere divisjoner.
Med breddehåndball menes at det skal, så langt det lar seg gjøre, legges til rette for at flest mulig får et sportslig godt tilbud i klubben.

Håndballgruppa skal gjennom sosiale aktiviteter bidra til å skape et trygt og forutsigbart oppvekstmiljø for våre barn og unge, og dermed knytte alle håndballglade spillere og deres foreldre til oss lengst mulig. Våre klubbmedlemmer skal synes at det er gøy å være med oss - i ulike roller - gjennom hele sitt aktive liv.

Divisjonsresultat vil kunne nåes nettopp med bakgrunn i vårt gode og systematiske arbeid med breddehåndballen.

Håndballgruppa skal gjennom planmessig arbeid sørge for at utøvere og talenter kan bli best mulig ut fra sine forutsetninger. Det er svært viktig at disse spillerne får utvikle seg og bli gode i Greipstad.

Grunnlaget for dette skjer gjennom den systematiske positive oppfølgingen vi må ha av alle våre lag og enkeltspillere. En del av denne satsingen gjøres i samarbeid mellom lag og foreldre, hvor det skal legges til rette for hospitering av spillere til et høyere nivå.

Utvikling og oppfølging av talenter og enkeltutøvere må gjøres gjennom planer og avtaler og ikke å være til skade for andre lag.

Et hvert arbeid som legges ned i håndballgruppa må sette selve laget høyest fremfor enkeltindivider.

 

Jenter og gutter 6-8 år

Rekrutteringsmål:

 • Rekruttere jente- og guttespillere gjennom samarbeid med skole og SFO.

Sosiale mål:

 • Legge til rette for felles samlinger flere ganger i sesongen. Delta på klubbens sosiale sammenkomster som håndballgalla og romjulsturnering.

Sportslige resultatmål:

 • Delta i kamper arrangert av ulike klubber i område. (Ringsystemet).

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale og lek med ball – oppnå personlig utvikling gjennom enkle, gøye øvelser.
 • Minst 1 trening per uke.
 • Alle spillere skal få spille like mye i kampene. Det skal ikke være et første og andrelag.
 • ​Trenere oppfordres til å ta i bruk håndballforbundets opplegg for Barnehåndball. Se: handball.no/Utvikling/Barnehåndball

 

Jenter og gutter 9-11 år

Rekrutteringsmål:

 • Stille med flere lag i alle aldersklasser, både jenter og gutter.
 • ​Rekrutteres gjennom samarbeid med skole og SFO og fra klassene 6-8 år.

Sosiale mål:

 • Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong. Arrangement som skjer uten om trening og kamper er foreldrekontaktens ansvar.

Sportslige resultatmål:

 • Delta i aktivitetsserien og spille så mange kamper som mulig.

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på den sosiale, personlige utvikling og lek med ball.
 • Minst 1 trening per uke i hall.
 • Alle spillere skal gjennom sesongen få prøve alle plasser under kamp.
 • Alle spillere skal få spille like mye i kamper. Det skal ikke være et første og andrelag.
 • Trenere oppfordres til å ta i bruk håndballforbundets Spillerutvikling.
 • Se: handball.no/Utvikling/Spillerutvikling

 

Jenter og gutter 12 år

Rekrutteringsmål:

 • Stille minst ett lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene.

Sosiale mål:

 • Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong. Arrangement som skjer uten om trening og kamper er foreldrekontaktens ansvar.

Sportslige resultatmål:

 • Topp tre i serien.
 • ​​Delta på eksterne og lokale turneringer.

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball - kombinert med å oppnå sportslige resultater.
 • Minst 2 treninger pr. uke.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser.
 • Inkludere alle spillere i kamp, så vel som på trening.
 • Være åpen for at en til to yngre spillere kan trene og spille med laget, under forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.
 • Være åpen for at en til to av egne spillere kan trene og spille med laget over. Forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.

 

Jenter og gutter 13-16 år

Rekrutteringsmål:

Stille minst ett lag i alle aldersklasser, både i jente- og gutteklassene.

Sosiale mål:

Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong. Arrangement som skjer utenom trening og kamper er foreldrekontaktens ansvar.

Sportslige resultatmål:

Bør ha ett lag påmeldt i nivå 1 og kan delta i Regionens sluttspill.
14 til 16 år: Skal ha spillere som til en hver tid er knyttet til regionale utviklingsmiljøer.
Delta på eksterne og lokale turneringer.
Spille i Regionserie og evt. å kvalifisere seg for BRINGSERIEN 16.

Treningsmål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på utvikling og utfordring, vennskap og sportslige resultater.
 • 13 år: to ganger i hall + en ressurstrening per uke.
 • 14 år: tre ganger i hall + en ressurstrening per uke.
 • 15-16: tre ganger i hall + en ressurstrening per uke.
 • Oppnå sportslige resultater, men også fokus på trivsel og det sosiale.
 • Spilletid på 1. laget skal vurderes etter treningsoppmøte, holdninger, innsats og sportslige ferdigheter.
 • Bestrebe og gi rom for at alle spillere kan beherske to spilleplasser.
 • Være åpen for at en til to yngre spillere kan trene og spille med laget, under forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.
 • Være åpen for at en til to av egne spillere kan trene og spille med laget over. Forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.

 

Jenter og gutter 17-18 år

Rekrutteringsmål:

 • Bestrebe oss på å stille ett jentelag og ett guttelag.

Sosiale mål:

 • Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong. Arrangement som skjer utenom trening og kamper arrangeres av tillitsvalgt.

Sportslige resultatmål:

 • Øvre del av serien.

Treningsmål:

 • Tre treninger i hall per uke.
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger og innsats. Trenerne skal vurdere dette helhetlig.
 • Spillere tilbys å trene og spille kamper med seniorlag under forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.
 • Være åpen for at en til to yngre spillere kan trene og spille med laget, under forutsetning at de er hjemmehørende i sitt lag.

 

Senior

Rekrutteringsmål:

 • Stille lag i herre- og dameklassen. 
 • Seniorlagene skal ha oppmann på hvert av lagene.

Sosiale mål:

 • Minimum to sosiale samlinger for spillerne i løpet av en sesong. Arrangement som skjer utenom trening og kamper arrangeres av tillitsvalgt.

Sportslige resultatmål: 

 • Delta i seriespill.
 • Ha godt etablerte lag i 3. div eller høyere.

Treningsmål:

 • Tre treninger i hall pr. uke.
 • Spilletid påvirkes av treningsoppmøte, holdninger og innsats. Trenerne skal vurdere dette helhetlig.

 

HU-LAGET

Organisasjonsmål:

 • Greipstad Håndball skal ha et tilbud for utviklingshemmede i kommunen til å drive lek og morro med håndball og å stille lag i Regionens serie.

Sosiale mål:

 • Laget skal ha minimum 2 sosial samlinger i løpet av en sesong.

Kompetansemål:

 • Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, lek med ball ut fra den enkeltes prestasjonsevne kombinert med å oppnå resultater.
 • Minst en trening per uke.
 • Alle spillere bør få prøve seg på ulike spilleplasser både på trening og under kamp.
 • Alle spillere bør i utgangspunktet få spille like mye i kamper.

 

DOMMERE

Organisasjonsmål:

 • Greipstad Håndball skal drive systematisk rekruttering, opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av dommere.
 • Dommerkontakten er medlem i klubbens styre.
 • Klubben skal imøtekomme regionens forventninger til dommerarbeidet i henhold til gjeldende vedtak, slik som for eksempel krav til dommerkvote.
 • Alle klubbens aktive dommere skal være på plass til 1. juli.

Sosiale mål:

 • Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom dommerne.
 • Alle dommere skal opptre i henhold til klubbens verdier, retningslinjer og planer.

Kompetansemål:

 • Det skal drives målrettet arbeid med å rekruttere dommere fra yngre klasser (J/G-13) som vil gjennomføre kamplederkurs for dømming i Aktivitetsserien.
 • Dommere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling og ta kurser som Regionen setter opp for å dømme i høyere klasser.
 • Greipstad Håndball skal ha godt skolerte dommere, med dommerfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper.

 

TRENERE

Organisasjonsmål:

 • Greipstad Håndball skal drive systematisk opplæring, målrettet oppfølging og utvikling av trenere.
 • Greipstad Håndball oppfordrer trenere til å benytte seg av håndball-forbundets fagplaner.
 • Klubben skal jobbe for at det minimum er to trenere på hvert lag.
 • Alle klubbens trenere skal være på plass til 1. juli.

Sosiale mål:

 • Klubben skal legge forholdene til rette for gode sosiale relasjoner mellom trenere.
 • Minimum en sosial samling for trenere på tvers av lag i løpet av en sesong. Den sosiale samlingen kan godt inneholde en faglig teoretisk del, men fokus SKAL være på det sosiale (STYRETS ANSVAR).
 • Alle trenere skal opptre i henhold til klubbens visjon, retningslinjer og planer i profileringsutstyr for å gjøre GIL synlig på kamp og turnering.
 • Medlemmer i Greipstad Håndball representerer sponsorene på en positiv måte slik at vi blir en attraktiv klubb for flere sponsorer.

Kompetansemål:

 • Greipstad håndball skal ha godt skolerte trenere med håndballfaglig kompetanse/erfaring og lederegenskaper.
 • Trenere med ambisjoner skal gis mulighet til videreutvikling/utdanning.

 

Felles aktiviteter

Utviklingsmiljøer for klubbens spillere:

 • Greipstad Håndball skal benytte seg av Regionens Utviklingsmiljøer og gi kvalifiserte utøvere tilbud om å delta på disse.
 • Greipstad Håndball skal ha et utviklingsmiljø tilpasset for målvakter – keepersamling på tvers av aldersgruppene minst en gang i sesongen.
 • Klubben skal tilby trenere å utvikle seg gjennom kursing og veiledning på skadeforebygging og riktig utførelse av øvelser.

Cupdeltakelse:

 • Greipstad Håndball skal ha retningslinjer for all type cupdeltakelse som skal presenteres for alle trenere foran hver sesong.
 • I utgangspunktet oppfordres trenere til å delta på flest mulig lokale cuper og laget skal alltid delta på klubbens fellesturnering.

 

6.  Kritiske suksessfaktorer.

For å nå målene er vi avhengig av fire vesentlige faktorer.

 • Mange foreldre, som alle er engasjerte, synlige og aktive i klubbens ulike aktiviteter.
 • Et håndballstyre som har rett kompetanse i forhold til de utfordringer klubben står overfor og som arbeider etter strategiplanen.
 • Økonomiske sponsorer som har tro på at Greipstad håndball vil nå sine sportslige og sosial-kulturelle mål - og som derfor vil være med oss over flere år.
 • Et nært samarbeid med Hovedstyret i Greipstad IL gjennom hele året - også når det ikke er håndballsesong.

 

7.  Evaluering av resultatene og planen.

Strategiplanen er styrets arbeidsdokument gjennom perioden.

Visjon og overordnete målsettinger skal forankres i hele klubben, ved at dette legges til grunn for alle beslutninger vedrørende aktiviteter.

Strategiplanen skal gjennomgås av styret en gang pr. år i forkant av årsmøtet. Gjennomgangen skal helst skje i en prosess med deltakelse fra styret og trenere. Forslag til endringer i planen og nye resultatmål skal fremlegges for årsmøtet.

  

Styret i Greipstad I.L. Håndball


Publisert: 07.05.2019 00:00
Endret: 17.10.2019 01:58