korona

Alle aktiviteter avlyst

Håndballen har etter rådene fra de kommunale myndigheter stoppet all aktivitet i Nodelandshallen.

Alle aktiviteter i regi av NHF Region Sørvest avlyses ut til og med 30 april 2020. Dette gjelder kamper, kurs, sonesamlinger, treningssamlinger og dommerutviklingsmiljøer

Hygienetiltak
Gi ditt bidrag på Norges obligatoriske dugnad for å dempe spredning av korona smitten og vis respekt for den beslutningen som er tatt.

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonell.

Forebygg smitt og vær nøye med håndhygiene.

Les mer om håndballen sine avgjørelser på www.handball.no 

Les mer om koronaviruset på folkehelseinstituttet.

 

 

 


Publisert: 12.03.2020 00:00
Endret: 13.03.2020 11:04