gil-logo-440

Årsmøte Greipstad Idrettslag 2023

Torsdag 23. mars kl. 19.00 i kaféen i Nodelandshallen

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må sendes til styret innen 2 uker før årsmøtet. 
Forslag sendes til Greipstad I.L Postboks 2, 4685 Nodeland, eller på e-post til Mette Skomedal Breland.

Alle medlemmer av Greipstad IL som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøte.

Av hensyn til miljø og bærekraft vil ikke årsmøte papirer blir printet ut, men lagt tilgjengelig på GIL sin nettside eller tilsendt på mail ved forespørsel.

Dokumenter Greipstad IL:

/Årsmote-i-greipstad-idrettslag-2023.pdf

/Årberetning-for-greipstad-idrettslag-2022.pdf

/Resultatrapport GIL-2022.pdf

/Balanserapport-gil-2022.pdf

/Revisorrapport.pdf

/Budsjett GIL-2023.pdf

/Valg-hovedstyret-gil-2023.pdf

/Beredskapsplan-Greipstad-il.pdf

/Organisasjonsplan-Greipstad-il.pdf

/Klubbhandbok-Greipstad-il.pdf

/Innkommet-forslag-til-arsmote-2023.pdf

Dokumenter Greipstad håndball:

/Saksliste-delarsmote-handballen-2023.pdf

/Årsrapport-handballen-2022.pdf

/Resultat-regnskap-gil-handball-2022.pdf

/Budsjett-handball-2023.pdf

/Protokoll-fra-delarsmote-handballen-2023.pdf

/Valg-handballen-2023.pdf

/Ekstraordinært-delarsmote-handball.pdf

Dokumenter Greipstad fotball:

/Årsrapport-fotballen-2022.pdf

/Protokoll-delasrmote-fotballen-2023.pdf

Dokumenter Greipstad barneidrett:

/Årsrapport-Greipstad-barneidrett-2022.pdf

/Budsjett-barneidretten-2022.pdf

V e l k o m m e n  t i l  å r s m ø t e !

mvh Styret 


Publisert: 14.03.2023 00:00
Endret: 22.03.2023 22:06