gil-logo-440

Årsmøte Greipstad Idrettslag 2021

Torsdag 20. mai kl. 19.30. Møte skal avholdes digitalt ved bruk av teams.

De som ønsker å delta på møtet må sende en mail til Odd Kjær innen tirsdag 18. mai 2021.
Alle møtedokumenter vil bli tilsendt etter påmelding.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet

Forslag sendes til Greipstad I.L Postboks 2, 4685 Nodeland.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

NB. Det er ikke nødvendig å ha Teams installert på PC/Nettbrett for å delta.

 

030521 - møte utsatt fra 6. mai.


Publisert: 06.04.2021 00:00
Endret: 18.05.2021 20:45