handball_ball_clip_art_15715
Ball

Lisens for spiller født i 2007

Spillere født i 2007 må betale lisens senest 1. januar 2020 for å være spilleberettiget. I tillegg til å gi spilleberettigelse fungerer lisensen som forsikring.

Håndball-lisensen 2019-20 for 13-åringer gjelder fra 1. januar til 31. august 2020. Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig at den betales innen forfall.

(Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.)

Les mer om lisens her.

Hvem har ansvar for å opprette lisenskrav?
Det er klubben som oppretter lisenskrav i SportsAdmin (SA), og for at klubben skal finne spilleren det gjelder må en bruker opprettes i Min Idrett. Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette. Les mer om hvordan man tildeler lisens her.

Ved spørsmål angående lisens, ta kontakt med regionskontoret.

Informasjonen er hentet fra handball.no 


Publisert: 03.01.2020 00:00
Endret: 03.01.2020 21:47