greipstad-il-logo-gjennomsiktig

Lisens og forsikring

Betalingsfrist for lisensen var 1. oktober for utøvere i trening med nærkontakt. Øvrige har frist 9. oktober.

OBS! I lys av situasjonen rundt koronaviruset, har Gjensidige og Norges Håndballforbund inngått en avtale om at lisensen i denne perioden også skal dekke strukturert egentrening.

Denne fristen gjelder for alle utøvere som er i gang med trening med nærkontakt. Det vil bli gjennomført lisenskontroll på kamper som spilles etter forfallsfristen 1.oktober.

For de utøverne som foreløpig ikke er i gang med trening med nærkontakt utvides betalingsfristen til fredag 9.oktober, og disse utøverne vil være dekket av LISE PLUSS frem til ny forfallsdato.

Se mer om lisens og forsikring

Informasjon om lisens er hentet fra handball.no


Publisert: 13.10.2020 00:00
Endret: 14.10.2020 21:49