penger (520x309)
Illustrasjon med klokke og penger

Medlemskontingent

Kontingenten er nå på vei ut til alle våre medlemmer.
Vi ber dere betale den på forfall.

Årskontingent til idrettslaget og treningsavgift til håndballgruppa kommer ut hvert år til alle medlemmer.
Dette er en viktig inntekt for klubbkassen som gjør at vi kan opprettholde aktivitet og kjøpe nødvendig utstyr til lagene

Har du problemer med å få betalt ta kontakt med din trener eller leder av håndballgruppa.

  • Spiller 6 år til 11 år må betale kontingent på kr. 600,-
  • Spillere 12 år til 16 år må betale kontingent på kr. 1.100,-
  • Spillere 17 år til senior må betale kontingent på kr. 1.700,-

Forfall på fakturaen er 21.11.19
Hvis ikke du får faktura gi klubben en tilbakemelding enten via trener eller leder av håndballgruppa.


Publisert: 12.11.2019 00:00
Endret: 24.11.2019 17:52