enkle-hygienetiltak

Organisering av kamp under korona

For å unngå å få helt stopp i idretten pga smitte har håndballen valgt å være strenge i en periode fremover. 
Det er bedre å trykke på bremsen enn å få en bråstopp (sitat statsminister)

Retningslinjer for Nodelandshallen pr. 7. oktober 2020

 • Det åpnes opp for publimkum i hallen
 • Benkene er merket slik at publikum sitter med en meters avstand
 • Garderober holder stengt
 • Kafeen holder stengt
 • Kampverter må skrive ned navn og telefonnummer på publium
 • Kampverter må desinfisere områder som blir brukt før nye lag kommer inn
 • Kampverter har som oppgave å se til at smittevernsreglene opprettholdes
 • Hallen skal tømmes og benker tørkes av før nye lag slippes inn i hallen.
 • Ved flere kamper etter hverandre brukes gammel hovedinngang som utgang.
 • Hjemmelag må videreformidle dette til bortelag.

Tillegg under aktivitetsserien:

 • Nodelandshallen er ikke stor nok til at vi kan ha publikum under aktivitetsserien.
 • Hver klubb kan stille med fem voksne inkludert trenere. 
 • Under aktivtetsserien får hvert lag tildelt et område de må opphold seg på når de ikke spiller kamp.

       Lykke til med ny håndballsesong!


Publisert: 14.10.2020 00:00
Endret: 14.10.2020 21:48