1huskeregler (982x680)

Smitteverntiltak for trening i Nodelandshallen

Fortsatt må man holde én meters avstand, men nå kan håndballspillere kaste ball til hverandre igjen.

All treningsaktivitet i hallen skal loggføres og sendes til Linn Mari. Hun skal vite når dere har tenkt å bruke hallen og hvem som har vært der.

Desinfiseringsmiddel i hallen skal stå i skapet.

 • Trener/lagleder skal kun slippe inn sitt lag, ellers skal inngangsdøren være låst.
 • Alle skal vaske hender, før og etter trening.
 • Utstyr skal ikke blandes med andre lag. Og bør vaskes før og etter trening.
 • Hold minst 1 meters avstand, og unngå nærkontakt.
 • Garderober skal IKKE brukes.
 • Kontaktflater skal desinfiseres etter HVER trening.
 • Kommer det lag etter deg, brukes den gamle hovedinngangen som utgangsdør.
 • Kun ett lag i hallen om gangen, og totalt 20 personer.
 • Bruk egen drikkeflaske.
 • Ved symptomer- bli hjemme.
 • Får en person symptomer under trening, skal vedkommende forlate hallen straks!

Ellers anbefaler vi på det sterkeste at alle leser og setter seg godt inn i retningslinjene fra NHF og FHI ang. smittevernstiltak av Covid- 19

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf?fbclid=IwAR1pqnv-OWBjKoxxspbUzCLb15CUTohncXMs1OYAY3-UG-LCUySzQznhEjo 

Ha en god og smittefri trening😊


Publisert: 26.05.2020 00:00
Endret: 26.05.2020 22:39