bomskilt
Parkering forbudt skilt fra Songdalen kommune

Parkering Nodelandshallen

VIKTIG at vi ikke sperrer for ambulanse, brannbil eller politi.
Benytt parkeringsplass nedenfor skolen.

Hvis du er heldig og bommen er åpen kan du parkere langs skolebygget, eller bak hallen.
Unngå parkering helt opp til inngang, eller langs kortsiden på hallen.

Utrykningskjøretøy skal også ha mulighet for å få snudd inne på plassen.

Blir bommen stengt før du får kjørt ut må du ringe Songdalen kommune sin vakttelefon for kommunale bygg som er 970 00 975.

TAKK for at du viser hensyn :)


Publisert: 05.11.2019 00:00
Endret: 10.11.2019 21:06